ข่าวสารและกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ สสจ. ลำพูน นำคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่มาขอสัมภาษณ์เภสัชกร ผู้ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการนำเสนอในกระบวนวิชา Pharmacy Orientation

เจ้าหน้าที่ สสจ. ลำพูน นำคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมโรงงานตามกระบวนวิชาคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้นักศึกษาทดลองตรวจโรงงานตามมาตรฐาน GMP ยาแผนโบราณ พ.ศ. 2548 ซึ่งทาง JSP ได้ใบรับรอง GMP เรียบร้อยแล้ว แต่เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา สามารถทดลองปฏิบัติงานในสถานที่จริงและเป็นการหาความรู้และประสบการณ์ จากนอกตำราเรียน