ข่าวสารและกิจกรรม

ลูกค้า OEM เข้าเยี่ยมชมโรงงานในวันที่ 07 พฤศจิกายน 2555 และได้เข้าชมบริเวณผลิตและเซ็นสมุดเยี่ยม ณ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด