ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมหารือกับอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด และ คุณพัชดากร นรวรางกูล National Sales Manager ร่วมหารือกับนพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ทิศทางความเป็นเลิศ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ณ อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

 เข้าชมบูธยาสมุนไพรของ Cox และ JSP เข้าชมบูธยาสมุนไพรของ Cox และ JSP
 เข้าชมบูธยาสมุนไพรของ Cox และ JSP  เข้าชมบูธยาสมุนไพรของ Cox และ JSP
 เข้าชมบูธยาสมุนไพรของ Cox และ JSP  เข้าชมบูธยาสมุนไพรของ Cox และ JSP

เข้าชมบูธยาสมุนไพรของ Cox และ JSP

 เข้าชมบูธยาสมุนไพรของ Cox และ JSP

นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นอย่างสูงที่เข้าเยี่ยมชมบู๊ธของ หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ ลแะบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี่(ประเทศไทย) จำกัด กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดแสดงผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร

คุณหมอ พิชิต ชินสร้อย รพ.วังน้ำเย็น เข้าชมบูธ ยาสมุนไพรจาก บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด โดย ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงแรมริชมอนด์ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 เข้าชมบูธยาสมุนไพรของ Cox และ JSP เข้าชมบูธยาสมุนไพรของ Cox และ JSP
 เข้าชมบูธยาสมุนไพรของ Cox และ JSP  เข้าชมบูธยาสมุนไพรของ Cox และ JSP
หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง