Manufacturing

ระบบการทำงานภายในของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน
Microbial limit test room ห้องตรวจเชื้อจุลินทรีย์ ออกแบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , GMP PIC/s เตรียมพร้อมรับงานตรวจวิเคราะห์ ตู้ Laminar air flow Microbial limit test room ห้องตรวจเชื้อจุลินทรีย์ ออกแบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , GMP PIC/s เตรียมพร้อมรับงานตรวจวิเคราะห์
pass box Microbial limit test room ห้องตรวจเชื้อจุลินทรีย์ ออกแบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , GMP PIC/s เตรียมพร้อมรับงานตรวจวิเคราะห์ Research and development R&D room เราได้รับงานแล้วคือ การทำสูตรยาสมุนไพร(บอกไม่ได้ครับ) ลง capsule,การตั้งตำรับการตอกยาเม็ดสมุนไพรขนาดใหญ่กว่า 1000 mg, การ up scale อาหารเสริมแล้ว มากกว่า 13 ตำรับ ที่จากเดิมเราใช้ hot air oven ในขั้นตอนอบแห้ง มาเปลี่ยนเป็นขั้นตอน อบแห้งโดย Fluid bed drier, รับ film coat scale 5 kg ให้หับบริษัทที่ต้องการทำสี film coat ใหม่ๆ และเพื่อนำไปเก็บ stability, R&D สมุนไพร capsule ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 10 สูตร
เครื่องทำ Granule สมุนไพร และอาหารเสริม เมื่อเราผสมเปียกโดย high speed mixer ขนาด 200 ลิตร จะผสมได้ ประมาณ 100-160 kg. จากนั้นจะปล่อยผ่านเครื่อง Granulator ขั้นตอนต่อไป ก็นำไปอบแห้งที่ Fluid bed drier
  • capsule เบอร์ 1 ได้ 400,000 เม็ด
  • capsule เบอร์ 0 ได้ 300,000 เม็ด
  • capsule เบอร์ 00 ได้ 200,000 เม็ด
high speed mixer ขนาด 200 ลิตร ทำ Granule สมุนไพร และอาหารเสริม
  • capsule เบอร์ 1 ได้ 400,000 เม็ด
  • capsule เบอร์ 0 ได้ 300,000 เม็ด
  • capsule เบอร์ 00 ได้ 200,000 เม็ด
เนื่องจากเครื่อง High speed mixer and Granulator ของ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน ตัวใหญ่มาก และเลยต้องใช้ loft ยกวัตถุดิบขึ้นไปใส่เครื่องในด้านบน แล้วเมื่อ high speed mixer ผสมเสร็จ เราก็ใส่ gravity force ช่วยในการปล่อยยาสมุนไพรหรืออาหารเสริมลงผ่านเครื่อง granulator ลงสู่ถัง Fluidbed drum
เวลาจะผสมเปียกที่ High Speed Mixer เราต้องเตรียมน้ำยาเพื่อการผสมเปียกก่อน ทำไมต้องผสมเปียก เพื่อช่วยให้สารที่ไม่ละลายในน้ำ การจายตัวในเนื้อยาได้ดี โดยเรามักจะใช้ alcohol แทนผสมเปียก เพื่อทำ granule lift+load+sieve เมื่อเราอบแห้ง Granule โดย Fluid dry bed ที่ได้จากเครื่อง High speed mixer and Granulator แล้ว เราจะถ่าย granule แห้งจาก bowl ของ fluid dry bed ด้วยเครื่องนี้จะยก bowl คว่ำ แล้วปล่อย dry granule ผ้านเครื่องแร่งsieve เพื่อให้ได้ขนาด granule ที่เราต้องการ
เมื่อได้ dry granule แล้วเรายังไม่สามารถบรรจุcapsule หรือตอกยาเม็ดได้ทันทีครับ เราต้องผสมแห้งเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อใส่สารช่วยไหล หรือ สารที่ช่วยให้เม็ดยาเกาะกันได้ดี เครื่อง IBC เครื่องนี้ เราทำได้ 200, 400 ลิตร หลังเราผสม แห้งโดยเครื่อง IBC แล้ว เราก็ใช้เครื่อง lift+load ยก IBC drum เพื่อใส่ถ้งเก็บยา รอตอกเม็ด หรือ รอบรรจุลง capsule
ขั้นตอนนี้เรา forming PVC เรียบร้อยแล้ว กระบวนการนี้เราบรรจุ capsule ลง PVC blistering machine เครื่องนี้ เราทำได้ทั้ง ALU-PVC, ALU-ALU ทำได้ประมาณ 60 แผงต่อนาที ห้อง blistering เราบรรจุภายใต้ ห้อง cleanroom ควบคุม อุณหภูมิ คว่มดัน และความชื้น ขั้นตอนนี้กระบวนการ sealing Alu foil blistering machine เครื่องนี้ เราทำได้ทั้ง ALU-PVC, ALU-ALU ทำได้ประมาณ 60 แผงต่อนาที ห้อง blistering เราบรรจุภายใต้ ห้อง cleanroom ควบคุม อุณหภูมิ คว่มดัน และความชื้น
ขั้นตอนนี้กระบวนการ cutting blistering machine เครื่องนี้ เราทำได้ทั้ง ALU-PVC, ALU-ALU ทำได้ประมาณ 60 แผงต่อนาที ห้อง blistering เราบรรจุภายใต้ ห้อง cleanroom ควบคุม อุณหภูมิ คว่มดัน และความชื้น blistering machine เครื่องนี้ เราทำได้ทั้ง ALU-PVC, ALU-ALU ทำได้ประมาณ 60 แผงต่อนาที ห้อง blistering เราบรรจุภายใต้ ห้อง cleanroom ควบคุม อุณหภูมิ คว่มดัน และความชื้น
ยาสมุนไพรและอาหารเสริมที่ ออกจาก blister แล้ว เราจะมี Inprocess Quality Control ตรวจสอบความเรียบร้อม จากนั้นจึงบรรจุลงกล่องที่ลูกค้าออกแบบมา ท่อ chilling water ถูกหุ้มอย่างดี สวยงาม เพิ่อยืดอายุการใช้งานและประหยัดพลังงาน
ตู้ MDB ควบคุมระบบไฟฟ้าของโรงงานรับจ้างผลิตยาสมุนไพรและอาหารเสริม AS building automation system หน้าจอนี้แสดงผลการควบคุม AHU, HVAC ของฝ่ายผลิตของเราในทุก ๆ โซน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงงานรับจ้างผลิตยาสมุนไพรและอาหารเสริมของ www.jspherbalcenter.net มีมาตรฐานสูงที่สุด
หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง