Manufacturing

เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต ยาสมุนไพร , อาหารเสริม , ยาแผนโบราณ

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ปรเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน ออกแบบตามโรงงานผลิตยา แผนปัจจุบันมาตรฐาน PIC/s คือมีการควบคุมความเย็น ความชื้นโดยส่วนกลาง เพื่อให้สภาวะการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีการเติมอากาศสะอาด Fresh Air เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี ในระะบบการผลิตแบบปิด การออกแบบนี่เองทำให้เรามั่นใจได้ว่าการผลิตอาหารเสริมจะไม่มีการปนเปื้อน ข้าม Cross Contaminate จากภายในและภายนอก ซึ่งการออกแบบและการควบคุมคุณภาพได้มาตรฐานเทียบเท่ายุโรป

1.ระบบ Support Facility ได้แก่ ตู้แอร์,ตู้ไฟ,ช่องดูดฝุ่น อยู่บริเวณบนฝ้า และ อยู่บริเวณนอกบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สาขา ลำพูน

2. ระบบน้ำเป็นแบบ purified water วิธีการนำน้ำบาดาลเข้ามา ผ่านกระบวนการทำให้เป็นน้ำอ่อน Softwater (เกรดน้ำประปา) จากนั้น นำน้ำอ่อนมาผ่านกระบวนการ Reverse Osmosis (RO) คือ กระบวนการดึงไอออนด้วยไฟฟ้า Electro de-Ionice ใช้ในการผลิตอาหารเสริม

3.เครื่องปั๊มลม ใช้แบบ CDA Complete Dry Air เป็นระบบที่ใช้ skew ที่ใช้การอัดลมจะได้ลมสะอาดปราศจากความชื้นและน้ำมันที่ปนเปื้อน

หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง
หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง