JSP สาขาลำพูน

ติดต่อบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 260 หมู่ 4 ตำบล ศรีบัวบาน อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 02-284-1218 , 02-284-1317
แฟกซ์ : 02-683-5312
อีเมล์ : daengprasert.s@gmail.com

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน

คุณปราณี สุขทวีทรัพย์
HR Manager
โทรศัพท์ : 089-611-1172
อีเมลล์ :manager.hr@jsppharma.com
   

 

ฝ่ายขาย(รับจ้างผลิต) OEM เขตต่างจังหวัด


คุณอนันต์ ศศิกีรติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย OEM เขตต่างจังหวัด
Tel. : 082-415-9599
Line ID : 0897551008
Email : anan.cox@gmail.com

คุณณัฐวดี ติณชาติอารักษ์
OEM Sales
Tel. : 092-223-4056,092-2234057
Line ID : Sale3amarin
Email : sale3.os.lamphun@gmail.com

คุณธวัลรัตน์ อุลลิวัลย์
OEM Sales
Tel. : 094-8565685
Line ID : admin.ap
Email : sale4.os.lamphun@gmail.com

คุณธัญนรี สร้อยทอง
OEM Sales
Tel. : 062-0488666
Line ID : wantanasale
Email : sale.os.lamphun@gmail.com

คุณพานทอง มานะศักดิ์
OEM Sales
Tel. : 092-2254107
Line ID : Saleladdawan
Email : sale2.os.lamphun@gmail.com

คุณวราพร พลปัญญา
OEM Sales
Tel. : 062-0488555
Line ID : Sale5amarin
Email : sale5.os.lamphun@gmail.com

 

พนักงานบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน