JSP สาขาลำพูน

ติดต่อบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 260 หมู่ 4 ตำบล ศรีบัวบาน อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 02-284-1218 , 02-284-1317
แฟกซ์ : 02-683-5312
อีเมล์ : daengprasert.s@gmail.com

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน

ภก.ดร.ทองปาน เทียมราช
Plant Manager
โทรศัพท์ : 086-571-9983
อีเมลล์ : plantmanager@jsppharma.com

คุณปราณี สุขทวีทรัพย์
HR Manager
โทรศัพท์ : 089-611-1172
อีเมลล์ :manager.hr@jsppharma.com

คุณกฤษณา จาปัญญะ
Production Manager
โทรศัพท์ : 090-665-3940
อีเมลล์ : Manager.pd@jsppharma.com

 

ฝ่ายขาย(รับจ้างผลิต) OEM เขตต่างจังหวัด


คุณอนันต์ ศศิกีรติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย OEM เขตต่างจังหวัด
โทรศัพท์ : 089-755-1008
อีเมลล์ : anan.cox@gmail.com

คุณณัฐวดี ติณชาติอารักษ์
OEM Sales
โทรศัพท์ : 092-223-4056,092-2234057
อีเมลล์ : sale3.os.lamphun@gmail.com

คุณธวัลรัตน์ อุลลิวัลย์
OEM Sales
โทรศัพท์ : 095-687-5574,092-2254107
อีเมลล์ : sale4.os.lamphun@gmail.com

 

พนักงานบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน