เกี่ยวกับเรา JSP Herbal Center

One Stop Service of Herbal Medicine Production OEM. Pharmaceutical, Herbal product Welcome to JSP Herbal Center OEM Herbal Product.

     JSP Herbal Center โดยบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด รูปแบบของการประกอบกิจการที่จังหวัดลำพูน เรามุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางในรับจ้างผลิตยาสมุนไพร ยาแผนโบราณและอาหารเสริม เพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจด้านสุขภาพทั่วโลก

เป้าหมายหลักของเรา

     JSP Herbal Center มีกำลังผลิตที่มุ่งสนองต่อความต้องการของตลาดใน ASEAN ที่จะมีการเติบโตสูง ที่จะมีการเติบโตสูง ด้วย Trend การ Outsource และการมุ่งเน้น Core Competony ของธุรกิจ ตัวเองจึงทำให้มีการแบ่งหน้าที่กันระหว่าง ผู้ผลิต , ผู้ทำการตลาด , ผู้จัดจำหน่ายอย่างชัดเจน

  • ผู้ผลิตอย่างบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสูง , ตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็ว และมุ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
  • ผู้ทำการตลาด บริษัทที่มุ่งเน้นการตลาดก็จะไม่ผลิตสินค้าใช้เองรูปแบบ Outsource ด้านการผลิตให้เรา ส่วนบริษัทดังกล่าวก็มุ่งเน้นทำการตลาดเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงผู้บริโภค และสื่อสารคุณค่าสินค้าผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ
  • ผู้จัดจำหน่าย หรือ ผู้กระจายสินค้า เช่น ร้านขายยา , Retail Store หรือผู้ส่งออก ก็จะทำหน้าที่กระจายสินค้าให้ทั่วถึงที่สุดและตรงกับช่องทาง Channel ที่ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย

     โดยขณะนี้ JSP Herbal Center มีการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรที่จัดอยู่ในประเภทยาสามัญประจำบ้าน และยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง JSP Herbal Centerต่าง ๆ ที่มีการศึกษาวิจัยว่ามีประสิทธิผลในการรักษาโรค และป้องกันการเกิดโรค นอกจากนี้ทาง JSP Herbal Center ยังได้รับขึ้นทะเบียนสมุนไพรทั้งที่เป็นสมุนไพรเดี่ยวและตำรับ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น ๆ เกิดมาตรฐาน ได้รับการรับรองที่ถูกต้องจากคณะกรรมการอาหารและยา

     สนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการของหจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด และ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อได้ที่

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ
Business Development Director
โทรศัพท์ : 081-551-2889
E-mail : daengprasert.s@gmail.com
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ
NPD & OEM Director
โทรศัพท์ : 086-779-5550
E-mail : pissanu25@gmail.com
คุณจิรดา แดงประเสริฐ
Administration Director
E-mail : jint55@hotmail.com
คุณสรสิช แดงประเสริฐ
System Development Director / Plant Director
E-mail : sorasit.d@coxlabthai.com

โลโก้และความหมายของโลโก้ JSP Herbal Center

JSP Dietary Supplement Product

บ่งบอกถึง บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด มี facility ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ตามมาตรฐาน GMP

JSP Herbal Product

บ่งบอกถึง บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด มี facility ในการผลิตยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ มาตรฐาน GMP

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ปี 2010 จาก การเติบโตของทีมวิจัยและพัฒนาอาหารเสริมและยาทำให้สามารถขยายกิจการที่มุ่ง เน้นการวิจัยพัฒนา ในชื่อบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่อุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งคือแหล่งการวิจัยและพัฒนาที่ดีที่ สุดของประเทศไทย

We established, some years ago, our CDIP (Thailand) Co.,Ltd research and development centre to help with the growth of new products which included dietary/food supplements and pharmaceuticals. In 2010 this was relocated in The Science Park of Thammasat University (Rangsit Campus) which is the best R&D institute in Thailand.

ปี 2011 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน สร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการการผลิตอาหารเสริม ในตราสินค้าของลูกค้า (own brand) หรือรับจ้างผลิต (OEM) เพื่อรองรับการเติบโตของการตลาด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงอีกมาก

The Lumpoon Branch of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Ltd was opened during 2011. The new facility increased our production capacity enabling us to satisfy the demand for Own Brand Health Care Products and OEM services. The range of Health Care Products continues to grow with lots of potential for future growth.

หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ เริ่มก่อตั้งในปี 2519 โดยคุณกำแหง แดงประเสริฐ และสืบทอดกิจการโดยคุณประสิทธิชัย แดงประเสริฐ ดำเนินการด้านการผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน กว่า 35 ปี ที่ดำเนินการด้วยประสบการณ์เต็มเปี่ยมด้านการผลิตยา เราผลิตยาที่มีคุณภาพจำหน่ายให้กับต่างประเทศทั้งฮ่องกง สิงค์โปร พม่า ลาว เวียดนาม และอื่นๆ มากมาย

COX LABORATORIES (THAILAND) Ltd.,Part was established in 1975 as a manufacturer in Thailand of pharmaceutical and traditional medicines under the brand name of Cox. There are now more than 80 in the product range of generic medicine and hormonal items. We trade globally as well as domestically. Over the years we have seen the health care market grow and with the introduction by The Ministry of Health of higher standards by using the Pharmaceutical Inspection co-operation scheme (PIC/S) it gave us many opportunities in the global and domestic markets.

ปี 2005 จากการเติบโตของกิจการและจากการขยายตัวของตลาดอาหารเสริม จึงก่อตั้งบริษัท โรงงานเภสัชกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลิตอาหารเสริม มุ่งเน้นที่การรับจ้างผลิต

In 2005 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURORY (THAILAND.) CO.,LTD was started as a contract manufacturer and distributor for dietary and traditional medicine products as well as contract manufacturing services (OEM). JSP supplies a range of skin, beauty and general alternative health care products which help to prevent problems rather than cure them. Our customers are very health conscious who prefer this route of preventing rather than recovering.